Açıklamalı Tohumculuk Terimleri Sözlüğü

Kitaplar

 

 


 

Açıklamalı Tohumculuk Terimleri Sözlüğü
Dr. Mehmet Uyanık
TSÜAB, 2014
1680 sayfa

Dr. Mehmet Uyanık’ın yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu hazırladığı bu eser; özellikle zirai eğitim, tarımsal araştırma, tohumculuk konularıyla ilgili bireyler ve kuruluşlar için önemli kaynak niteliğinde. İki cilt halinde, toplam 1680 sayfadan oluşan eser, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 11.500 madde başlığı altında düzenlenmiş. Kitapta, terimlerin Türkçe açıklamalarına da yer veriliyor, özellikle tohumculukla ilgili kavramlara olabildiğince detaylı değiniliyor. Botanikten bitki ıslahına, biyoistatistikten bitki hastalıklarına, tarımsal hukuktan sitogenetiğe, tarımsal biyoteknolojiden moleküler genetiğe birçok bilim dalına ilişkin kavramlar, örnekler verilerek açıklanıyor. Kitap, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kütüphanesi'nin değerli kitapları arasında da yerini almış.