Prof. Dr. Edhem Eldem, Collège de France’da Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü’ne seçildi

Öne Çıkanlar Toplum
Prof. Dr. Edhem Eldem, Collège de France’da Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü’ne seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem, Fransa’nın prestijli kurumlarından Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü’ne seçildi. Bu görev kapsamında beş yıl süreyle konferanslar verecek ve araştırma yapacak. Eldem, 21 Aralık 2017 günündeki açılış konferansından sonra Ocak ve Şubat 2018 aylarında Collège de France’da Batı’nın karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye konulu konferans dizisine başlayacak.

Bu büyük bir onur

Kurumun mevcut altı uluslararası kürsüsünden birinin sahibi olan Eldem, bunu ‘’büyük bir onur’’ olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca Ocak ve Şubat aylarında benden beklenen dokuz saatlik konferans dizisini oluşturacağım. Mayıs ayında ise arkeoloji ve müzecilik konusunda bir bilimsel toplantı düzenlemeyi planlıyorum. Fakat bunun ötesinde bu görevi, hem Collège de France’ın diğer bazı kürsüler, hem Fransa’daki Türk ve Osmanlı araştırmaları, hem Boğaziçi Üniversitesindeki mevcut yapı arasında ortak bir dinamik yaratmanın fırsatı olarak görüyorumdiye konuştu.


“Bilimi yapılırken öğretmek”

1530’da Fransa Kralı I. François tarafından kurulan ve tarihte pek benzeri olmayan kurum, eğitim ve araştırma yaklaşımıyla akademik çevrelerde ayrıcalıklı bir konuma sahip. “Bilimi yapılırken öğretmek” ilkesine dayanan bu kurum, alanlarında üstün başarı elde etmiş kişilerin araştırmalarına devam ederken birikim ve çalışmalarını kamuya açık konferanslar ile geniş bir kitleyle paylaşmalarına imkân veren bir yapıya sahip.

Collège de France’ın kürsüleri, sosyal, beşeri ve temel bilimleri kapsamakta Matematik ve sayısal bilimler (4 kürsü), Fizik ve Kimya (8 kürsü), Yaşam Bilimleri (9 kürsü), Beşeri Bilimler (10 kürsü), Tarih ve Edebiyat (11 kürsü) başlıkları altında toplanan bu kürsüler, “Veriler Bilimi”, “İstatistiki Fizik”, “Biyolojik Süreçler Kimyası”, “İklim ve Okyanus Evrimi”, “Bilginin Metafiziği ve Felsefesi”, “Çin’in Entelektüel Tarihi” veya “Modern ve Çağdaş Fransız Edebiyatı” gibi başlıklar taşıyabilmekte. Kurumun bir özelliği, bu kürsülerin kalıcı olmayıp sahiplerinin görev süresiyle sınırlı olması.

Prof. Dr. Celal Şengör de 'Tektonik' kürsüsüne davet edilmişti

Türkiye’den şimdiye kadar İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Şengör, 2004/2005 yılında Tektonik konusunda bir yıllık bir kürsüye davet edilmişti. Edhem Eldem’in seçildiği beş yıllık uluslararası kürsüler, Collège de France’a uzun süreli kazandırılmak istenen fakat Fransa dışında yaşayan ve kendi kurumlarını terk etmek istemeyen bilim insanları için oluşturulmuş. Bugün Collège de France’da 42 sabit, 6 uluslararası ve 3 de yıllık kürsü bulununuyor.

Neredeyse beş yüzyıllık bir geçmişe sahip olan kurumun tarihinde iz bırakmış kişiler arasında Raymond Aron, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Henri Bergson, Georges Dumézil, Michel Foucault gibi isimler sayılabilir.