Üniversite ne demek?

Hande Özdinler
Üniversite ne demek?

Üniversite aklı hür fikri hür ve vicdanı hür bireylerin kalıplar, ön yargılar ve dogmalardan arınmış bir şekilde doğruyu bulma, analiz etme, ve eleştirel bir şekilde irdeleme yeteneklerini pekiştirdikleri yerlerdir.

Üniversiteler araştırmanın, bilimin, teknolojinin filizlendiği ve ilk geliştiği yerlerdir. Yeni bilginin üretildiği, yeni bakış açılarının geliştiği, farklı eğitim  almış ve farklı uzmanlık kazanmış kişilerin ortak projeler geliştirdikleri ender yerlerdir.

Üniversite sadece iş bulmak için diploması alınacak bir bina değildir. Üniversite gece yarılarına kadar açık kalan kütüphanedir, lambası hiç sönmeyen araştırma laboratuvarıdır, konser salonudur, tiyatrosudur, öğrenci dernekleridir.  Üniversiteler beyinleri devingen, zekaları dinamik, yarınları bugünden yaşayıp tasarlayan, ileriyi görme yetisi geliştiren zehir gibi gençlerin özgürce düşünmelerine olanak sağlayan, OLMAZ, YAPAMAZSIN, AYIP, YASAK kelimelerinin ve düşüncelerinin dışarıda bırakıldığı kutsal alanlardır.


Üniversiteler, kimsenin önünde düğme iliklemeyen, kimseye sevimli gözükme gibi bir derdi olmayan ve hatta ortam ve konum ne olursa olsun doğruya DOĞRU yanlışa YANLIŞ diyebilecek cesaret ve onura sahip öğretim görevlilerinin bilgileriyle, araştırma ve öğrenme sevdalarıyla yeşerttikleri yerlerdir.

Üniversiteler, eleştirel bakış açısının geliştirildiği, sorgulayarak ve irdeleyerek anlamanın öneminin vurgulandığı yerlerdir.  Dolayısıyla üniversiteye gidenlerden beklenen ezberleyerek ve itaat ederek öğrenmek değil, bilakis sorarak, test ederek, sorgulayarak ve farklı bakış açılarından farklı yönlerden bakarak irdeleyerek kişisel bir çıkarıma varmalarıdır.

Üniversite mezunu olmak bir titr değildir, bir düşünce yapısıdır, bir algılama biçimidir. Üniversiteler sadece bina değildir, FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜnün doğduğu ve yaşadığı yerlerdir.  Üniversiteleri yok olan ülkeler nefessiz kalırlar, yarınsız kalırlar...

[email protected]

Hande Özdinler