Felsefe Okulu Aydınlanma seminerleri YouTube’da yayında!

Duyuru ve Etkinlikler
Felsefe Okulu Aydınlanma seminerleri YouTube’da yayında!

FMV Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Felsefe Okulu seminerlerini YouTube'dan izlemek mümkün. Aydınlanma Nedir? başlıklı seminerler beş bölümden oluşuyor:

Aydınlanmanın Anlamı
Aydınlanmanın Kökenleri: Antik Çağ
Orta Çağ’dan Çıkış: Rönesans
Aydınlanma Devrimleri: 18. Yüz Yıl
Aydınlanmanın Geleceği

Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Örsan K. Öymen şunları söyledi: “Türkiye’de bugün yaşanan sosyal ve siyasal sorunların temelinde, halkın geniş kesimlerinin, Aydınlanmanın önemi konusunda aydınlatılmamış olması yatmaktadır. Bunun birinci derecede sorumlusu, 1950 yılından beri iktidarda olan hükümetlerin çarpık eğitim politikalarıdır. Bunun sonucu olarak, değiştirilemez olan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan Anayasa’nın 2. Maddesi’ndeki “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” ilkesi, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından özümsenmemiştir. Laiklik karşıtı İslamcı hareket, “liberal” etiketli ikinci cumhuriyetçiler, tescilli Atatürk düşmanları ve “post-modern” şarlatanlar, Aydınlanma kavramını ve Aydınlanma devrimlerini onlarca yıldır hedef tahtası haline getirdikleri için, Aydınlanma düşmanlığını ve Aydınlanma fobisini bir marifet olarak sundukları için, Türkiye bu hallere düşmüştür. Bu yayın ile söz konusu karşı-devrim hareketine karşı önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olduğumu düşünüyorum. Ancak bu yeterli değildir. Aydınlanma devrimlerini savunan herkes, kurumlar, sivil toplum örgütleri, medya organları, siyasi partiler ve vatandaşlar, bu yayının geniş kitlelere yayılması ve bu yayının linklerinin duyurulması için, örgütlü bir hareket içine girmelidirler. Hükümetlerin vermediği eğitimi, bizlerin vermesi gerekmektedir. Bu konuda bir bilinç oluşturmak, her vatandaşın asli görevi olmalıdır”.


Prof. Dr. Örsan K. Öymen kimdir?

Prof. Dr. Örsan K. Öymen 1965 doğumludur. Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden almıştır. Say Yayınları'ndan çıkan "Hume" adlı bir kitabı ve alanında birçok ulusal ve uluslararası akademik makalesi bulunmaktadır. Felsefe'deki uzmanlık alanları Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi’dir. 2000 yılından beri üniversitede Felsefe alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı'na bağlı Işık Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı'dır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Assos'ta Felsefe" adlı oluşumun kurucusu ve direktörüdür.

Seminerleri izlemek için:

  1. Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=C2EYktaXNsU
  2. Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=Z01pL6jjYDw
  3. Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=AgcBzh1DiqE
  4. Bölüm: https://youtu.be/FSYOdjYwxfc
  5. Bölüm: https://youtu.be/qHEQMO7WHUg