Bu uyduya metan yağıyor

Fizik ve Uzay Öne Çıkanlar
Bu uyduya metan yağıyor

Cassini uzay sondası Satürn’ün uydusu Titan’da metandan oluşan muazzam bir gölü inceledi. Gölün suyu Titan’da ne kadar tuhaf bir havanın hakim olduğunu açıklıyor.

Titan’ın 1,6 milyon kilometrekaresi suyla kaplı. En büyük göllerden biri olan Ligeia Mare dünyamızın en büyüğü olan Superior gölünden yüzde elli daha büyük.

Ölçümlere göre Ligeia Mare büyük ölçüde sıvı metandan oluşuyor. Bu madde dünyamızda daha çok gaz halinde bulunsa da Titan’daki dondurucu soğuklarda sıvı halde. NASA araştırmacıları 160 m derinliğindeki gölde büyük bir dinamiğin varlığından söz ediyorlar. Dev gölün atmosferdeki metan içerikli yağmurla beslendiği düşünülüyor. Tahminlere göre bu ağır madde diğer ”sulara” akıyor yahut gölün dibine çöküyor.


Cassini Titan gölünün altında, diğer organik maddelerden oluşan çamurumsu bir tabaka tespit etmiş. Bu hidrokarbonlarınsa Titan’ın atmosferinde güneş ışığının etkisiyle oluştuğu sanılıyor.

www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6440