Yeni kan testi, enfeksiyonların nedenini gösterecek

Sağlık
Yeni kan testi, enfeksiyonların nedenini gösterecek

Yeni geliştirilen bir kan testi özellikle solunum yollarındaki bakteriyel ve viral enfeksiyonları ayırt edebiliyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırma yazısında kana bakarak belirli genlerin etkinliklerini analiz eden yöntemin, birçok yerde kullanılmakta olan prokalsitonin testinden daha iyi sonuç verdiği söyleniyor. Bilim insanlarının hedefi enfeksiyonun nedeni hakkında bilgi veren testlerin sonuç alma süresini kısaltmak ve güvenilirliğini artırmak. Böylece hastaların gereksiz yere antibiyotik almaları önlenmiş olacak.

Araştırmanın şefi Duke Üniversitesi’nden Ephraim Tsalik’e göre, hastaların dörtte üçüne tedavi amacıyla antibiyotik veriliyor oysa antibiyotikler virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmamaktadır. Sorun doktorların muayene sırasında bronşit ve akciğer iltihabı başlangıcı gibi hastalıkların bakteriyel bir enfeksiyona mı yoksa viral bir enfeksiyona mı dayandığını ayırt edememelerinden kaynaklanıyor. Herhangi bir riske girmemek için de birçok doktor ilaç olarak antibiyotik yazıyor diye anlatıyor Tsalik. Oysa gereksiz antibiyotik kullanımı, hastalarda mide-bağırsak sorunlarına neden olduğu gibi toplum sağlığına da zarar vermektedir. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakterilerin artışı büyük bir problem, bu yüzden de antibiyotik kullanımının düşürülmesi önem taşımakta.


Araştırmacılar ilk başta bakteriyel ve viral enfeksiyonlara özgü gen hareketlerini tespit etmiş. Yeni test, beş veri bankasından verilerin derlenmesinden sonra 320 hasta üzerinde denenmiş. Bu şekilde test edilen kişilerden yüz on beşinin grip veya rinovirüs gibi virüs kaynaklı, yetmiş kişinin ise bakteri kaynaklı enfeksiyona sahip olduğu anlaşılmış. Seksen sekiz kişide enfeksiyona bağlı olmayan hastalıklar saptanırken kırk dört kişide ise enfeksiyona rastlanmamış. Yeni kan testi vakaların yüzde seksen yedisinde güvenilir bir sonuç vermiş. Bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar ile bakteriyel olmayan enfeksiyonları ayırmak için kullanılan bir başka test olan prokalsitonin testi, bu yeni teste göre daha geç sonuç vermektedir ve güvenirliği yüzde yetmiş sekiz ile yeni testin gerisinde kalmaktadır.