Türkiye hızla su fakiri oluyor

Gezegenimiz
Türkiye hızla su fakiri oluyor

Bugün Dünya Su günü. Birleşmiş Milletler’in hayatımızda suyun önemini vurgulayarak içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması amacıyla ilan ettiği “Dünya Su Günü”, bu sene 23. yılında. Yaklaşık 1,1 milyar kişinin temiz su kaynaklarına ulaşmada sorun yaşadığı, 2,4 milyar kişinin ise yeterli sağlıklı suya sahip olmadığı dünyada doğaya ve topluma yönelik baskı giderek artarken bilim insanları uyarıyor: Temiz su kaynaklarının azalması dünyanın karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeleri daha da arttıracak.

Dünyada her 10 kişiden biri güvenilir suya erişemiyor

-Son 100 yılda dünyada su tüketimi 10 kat artarken, kişi başına düşen su miktarı yarı yarıya azaldı.


-Sanayileşme, çarpık kentleşme, nüfus artışı ve atık su sorunu nedeniyle temiz suya ulaşmak gittikçe zorlaşırken, dünya nüfusunun yüzde 20’si içilebilir temiz sudan mahrum.

-Dünyada 748 milyon kişi, bir başka deyişle her 10 kişiden biri güvenilir suya erişemiyor.

-Dünyadaki okulların 1/3’ünde güvenilir su bulunmuyor.

-Düşük ve orta gelirli ülkelerde, sağlık tesislerinin 1/3’ü güvenilir su kullanamıyor.

-Dünyada 470 milyonu aşkın kişi su kıtlığı çeken bölgelerde yaşarken, her yıl başta çocuklar olmak üzere 10 milyon kişi sudan kaynaklanan salgın hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

-2030 yılına kadar küresel su talebinde yüzde 55’lik bir artışın yaşanması beklenirken, söz konusu yılda mevcut su kaynakları toplam su talebinin yalnızca yüzde 60’ını karşılayabilecek.

-İklim değişikliği sebebiyle yağışların düzensizleşmesi ve yeraltı su kaynaklarının gittikçe azalması dünyada yaşanacak olan su kıtlığının en büyük sebepleri arasında yer alırken, 2030 yılında dünya yüzde 40 oranında bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak.

Türkiye hızla su fakiri oluyor

Türkiye, sahip olduğu 112 milyar m3 hacmindeki su kaynaklarının yüzde 36’sını kullanabiliyor. Bu miktarın ise yüzde 74’ü sulama, yüzde 11’i sanayi ve yüzde 15’i kentsel ihtiyaçlar için tüketiliyor.

-Türkiye genelinde ortalama yıllık yağış miktarı 643 mm ile dünya ortalaması olan 800 mm'nin altında

-İklim sebebiyle iç ve batı bölgelerde yüzde 40' aşan oranda su stresi yaşanacağı öngörülüyor.

-Ülkenin su tüketim ihtiyacı önümüzdeki 25 yılda 3 kat artacak.

Türkiye’de kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp. Bu rakamın yaklaşık 7 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu olarak, 5 milyar metreküpü sanayide, 32 milyar metreküpü de tarımda kullanılıyor.

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 metreküp civarındayken, 2030 yılında ülkemizde artan nüfus nedeniyle bu rakamın 1.120 metreküp seviyelerine gerilemesi bekleniyor.