Bebeklerde bile gramer algısı var

Öne Çıkanlar Yaşam Bilimleri
Bebeklerde bile gramer algısı var

İlk anlaşılmaz sözcüklerden karmaşık cümlelere kadar uzun bir yol kat edilir. Nitekim bir çocuğun anadilini tamamen öğrenmesi yıllar sürüyor. Fakat ilginç bir şekilde temel dil kuralları çok erken bir tarihte gelişiyor. Mesela birkaç aylık bebekler cümle kurma kurallarını öğrenebiliyor ve işlev kelimesiyle içerik kelimesini birbirinden ayırt edebiliyorlar. İçerik sözcükler olan isimlerin, fiillerin ve sıfatların aksine (kedi, şemsiye, yeşil vs..) , işlevsel kelimelerin sözlük değil, sadece gramer anlamı vardır, örneğin tanımlıklar ve bağlaçlar. (o, üstünde, içinde gibi) Anlaşıldığı üzere bebekler bu sözcük kategorilerini tanıyorlar ve bu sözcüklerin cümle içindeki yerlerini de biliyorlar. Almanca, İngilizce veya Fransızcada işlevsel kelimeler, içerik kelimelerinden önce gelir. “İşlevsel kelimeleri kavramak, anadilin gramerini anlamaya giden ilk önemli adımdır” diyor Paris Descartes Üniversitesi’nden Caterina Marino. Peki bebekler bu kelime kategorilerini hangi özelliklere göre ayırt ediyorlar? Geçerli olan bir hipoteze göre, sözcüklerin uzunluğu kadar göreceli sıklığı da önemli bir rol oynuyor. “The” veya “she” gibi işlevsel kelimeler birçok dilde içerik kelimelerinden daha az oldukları için daha sık tekrarlanırlar. İşte bu tahminin doğru olup olmadığını araştırmacılar sekiz aylık 175 Fransız bebekle test yaptılar. Testin ilk aşamasına bebeklere ilk önce uydurma bir dil dinletildi. Burada bazı kelimeler diğerlerinden daha çok tekrarlanıyordu, işlevsel kelimeler gibi. İşlevsel ve içerik kelimelerin sırası da anadillerindeki gramerle örtüşüyordu.

Bebeklerin uydurma dilde yeni cümleler duydukları öğrenme evresinden sonra, işlevsel ve içerik kelime sıralamasının Fransızca’da olduğu gibi yeni cümleler dinletildi. Cümlelerin bir kısmı ise hatalı sıralamaya sahipti. Bebeklere sesler dinletilirken, ekrandan da resimler gösterildi. Bebekler gerçekten de gramer yapısı anadilleriyle örtüşen uydurma cümlelerle birlikte gösterilen resimlere daha uzun süre baktılar. Testten çıkan diğer bir sonuca göreyse bebekler yeni eklenen içerik kelimelerine, işlevsel kelimelerden daha fazla ilgi gösterdiler. Bu da, içerik kelimelere zamanla hep yeni kavramların eklenmesiyle açıklanıyor. Oysa işlevsel kelimelerde bu tür eklemeler mümkün değil. Araştırmadan çıkan genel sonuca göre sekiz aylık bebekler temel gramer anlayışına sahip. Bir cümlede farklı işlevli kelimelerin bulunduğunu anlıyorlar. Ayrıca ana dillerinde işlevsel kelimelerin de içerik kelimelerine kıyasla daha fazla olduğunu da biliyorlar. Bebeklerin kelime çokluğuna göre, sözlük kategorileri oluşturduklarını ilk kez kanıtlamış olduk diyor araştırmacılar.

Kaynak