Açık havada oynamak miyopluğu önleyebiliyor

Öne Çıkanlar Sağlık
Açık havada oynamak miyopluğu önleyebiliyor

Miyopluk dünya genelinde bir sorun haline geldi. Tahminlere göre ülkemizde miyopluğun görülme sıklığı yüzde 25 civarında. Bu oran Avrupa ve Amerika’da yüzde 30 ila 40 ve Afrika’da ise yüzde 10-20 oranındadır. Miyopluğun en fazla görüldüğü Asya kıtasında Çin yüzde doksanlık oranla başı çekiyor. Miyopluktaki artış sadece kalıtsal nedenlere bağlanmıyor, çok fazla okumak ve sürekli kapalı alanda bulunmak başlıca faktörler olarak sıralanıyor. Araştırmalar eğitimin göz kusurlarına neden olduğunu da kanıtlamıştır. Her yeni okul veya yüksek okul yılı miyopluk oranını artırıyor. Peki buna karşı ne yapılabilir?

Uzun bir süredir açık havada bulunmanın ve filtre edilmemiş gün ışığının çocuklarda göz yuvarının genişlemesini ve dolayısıyla da miyopluğu önleyebileceği tahmin ediliyordu. Sun Yat-sen Üniversitesi’nden Mingguang He ve ekibi şimdi düzenli olarak açık havada bulunmanın çocukların gözleri üzerinde ne şekilde etki yaptığını inceledi. Araştırma çerçevesinde 12 Çin ilkokulunda okuyan 2000 öğrenci izlenmiş.

Üç yılın sonunda elde edilen sonuçlara göre açık havada vakit geçiren gruptaki örgencilerin sadece yüzde 30’unda miyopluk teşhis edilirken, diğer grupta bu oran yüzde 40 olmuş. Ayrıca miyopluk derecesinde de farklılıklar ortaya çıkmış. Açık havada vakit geçirenlerde üç yıl içinde ortalama olarak-1,42 diyoptrilik, diğer grupta ise ortalama olarak -1,59 diyoptrilik miyopluk tespit edilmiş. Açık havada kırk dakikalık bir vakit geçirme bile gözler üzerinde olumlu bir etki yapmakta.


Yuva ve ilkokul çağındaki çocukların sık sık açık havaya çıkarılmaları öneriliyor. Ayrıca yaklaşık olarak 10.000 lükslük aydınlatmanın da etkili olacağı söyleniyor. Bu aşağı yukarı hafif bulutlu bir yaz gününe eşit bir aydınlık demek.

Kaynak: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2441261