Sağlık Teknoyaşam Video

Bu modüler dış iskelet iş yerindeki yorucu görevlerde yardımcı oluyor. Adı MAX ve üç modülden oluşuyor:

backX ağır kaldırmakta ve yüklemekte kullanışlı,
shoulderX tavan ve boyama işlerini kolaylaştırıyor,
legX çömelmek ve ayakta durmak için vücuda destek sağlıyor.