Evcil köpeğin doğum yeri Almanya mı?

Son Dakika Bilim Yaşam Bilimleri
Evcil köpeğin doğum yeri Almanya mı?

Köpek insanoğluna binlerce yıldan bu yana eşlik etmesine rağmen, kurdun evcilleştirilerek köpeğe dönüştürülmesinin tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği hala tartışmalı. Fosillerin DNA analizleri kurda benzer köpeklerin, 28.000 yıl önce insana yakın yerlerde yaşadıklarını ve çöplerdeki artıklardan beslendiklerini göstermişti. Ama yine de kurtların evcil köpeğe ve bekçi köpeğine ne zaman dönüştüğü kesin olarak bilinmiyor. Bilimsel tahminler günümüzden 15.000 ve 30.000 yıl öncesine dayanıyor. Bazı genetik araştırmalar evcilleşmenin Uzakdoğu’da gerçekleştiğini söylerken, diğerleri köpeğin Avrupa’da evcilleştiğini iddia ediyor.

Ancak bazı köpeklerin Güneydoğu Almanya’da evcilleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıktı. Sonuçlar araştırmacıların Baden-Württemberg’deki Gnirs mağarasında bulunan Canidae fosillerinin incelenmesine dayanıyor. Gnirs mağarası iki küçük galeriden oluşuyor ve Magdalenian kültürüne ait iki mağaranın yakınında yer alıyor. Araştırma çerçevesinde 16.000 ve 14.000 yıllık kemikler hem anatomik hem de genetik açıdan incelendi. Araştırmacılar, morfoloji, genetik ve izotopiyi birleştirerek, incelenen kemiklerin farklı genetik çizgilere ait olduğunu tespit ettiler. Burada heyecan verici olan husus; sekanslanan mitokondri kalıtımının kurttan, köpeğe kadar tüm genetiği ortaya koyması.

Söz konusu fosiller aynı zamanda anatomik olarak kurtlarla örtüşüyor. İlginç olan diğer bir nokta da, izotop analizlerinin köpeğimsi bu dört ayaklıların yabani kurtlardan farklı bir beslenme türüne sahip olmaları. Kurtlar daha çok mamut gibi büyük otçullarla beslenirken, Gnirs mağarasındaki köpeğimsiler Ren geyiği ve tavşan gibi küçük memelileri avlıyorlardı. Buradan yola çıkan paleontologlar bu köpeğimsilerin sadece avlanmadıklarını aynı zamanda yiyeceklerinin büyük bir kısmını insanlardan aldıklarını düşünüyorlar. Köpeğimsilerin yedikleri o tarihlerde Buz devri insanlar tarafından avlanan ve tüketilen hayvan türleriyle örtüşüyor. Bu açıdan bakıldığında Gnirs mağarasında yaşayan köpeklerin yedikleri ilk evcil köpeklerinin yediklerine benziyordu. Bu da bu bölgenin 16.000 – 14.000 yıl önce kurdun, evcil köpeğe dönüştüğü yer olduğu anlamına gelebilir. Hayvanların insanlara olan yakınlığı ve belli başlı yiyecekleri nedeniyle araştırmacılar kurdun 16.000-14.000 yıl önce evcilleştirildiğini ve evcil köpeğe dönüştüğünü düşünüyorlar. Avrupalı köpeklerin kökeni buna göre Güneydoğu Almanya olabilir.


Kaynak