Türkiye Sanayi 4.0’e hazır mı? Yeni e-kitap satışta!

Duyuru ve Etkinlikler

Kütüphanemize yeni bir e-kitap daha eklendi! E-kitap sayısı 7'ye yükseldi.

Yazarlarımız HBT için bilim, teknoloji, tekno-ekonomi ve gelecek üzerine e-kitaplar kaleme alıyor. www.herkesebilimteknoloji.com/kutuphane adresinden ulaşabileceğiniz e-kitapları PDF olarak, bazılarını da ePub olarak bilgisayarınıza ya da akıllı cihazlarınıza indirebilir ve elektronik ortamda okuyabilirsiniz. HBT okurları için her bir kitabın fiyatını 10 TL olarak belirledik.

Yeni eklenen e-kitap:


Bayram Ali Eşiyok - Türkiye Sanayi 4.0'e hazır mı? Sorular, Tespitler ve Çözüm Önerileri

Türkiye, önümüzdeki yıllarda iki (Sanayi 3.0 ve Sanayi 4.0) ve hatta yer, yer üç sanayi (Sanayi 2.0) devriminin etkilerini bir arada yaşamanın çelişkilerini, gerilimlerini yaşayacak. Peki, Türkiye buna hazır mı?

Bayram Ali Eşiyok bu kitabında sanayideki yapısal sorunlardan yola çıkarak Türkiye'nin bu yeni sanayi devrimi karşısındaki durumunu tahlil ediyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri ve inovasyonun önemi üzerinde duruyor. İmalat sanayimizin uluslararası rekabet gücünü irdeliyor ve sanayi politikasının gerekliliği ve önemi üzerinde duruyor. Ülkemiz sanayinin sıkı bir tahlili ve uluslararası konjonktürün durumunu ortaya koyup çözüm reçetelerini sunan bu kitap, başta akademisyenler olmak üzere bu konuda kafa yoran herkes için bir iktisadi rehber niteliğinde.

 

Detaylı bilgi ve satın almak için: https://www.herkesebilimteknoloji.com/ekitap/turkiye-sanayi-4-0a-hazir-mi