Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller

Editör ne diyor?

23 Nisan nedir?

Yurdu kurtarma günü; sömürgeciliğe başkaldırış, ulusal birlik, ulusal egemenlik, çağdaş, aydınlık yarınlara, demokrasiye giden yola atılan ilk adım...

Bu yüzden ulu önder Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti. Ardından çocukları yetiştirecek olan öğretmenlere seslendi: Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hürvicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.


Cumhuriyet'i kuranların eğitimden anladıkları, bağımsız kafalar yetiştirmekti, bir fikre körü körüne saplanmamış, arayıp soran ve eleştiren kafalar; o güzel deyişle, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar!

Herkese Bilim Teknoloji dergisi bağımsız olarak yayın hayatına başladığında Malatya’dan bir öğretmen aradı. Yılmaz öğretmen. “Ben” dedi, “öğrencilerimin her hafta bu dergiyi okumalarını istiyorum. Bilimi, yenilikleri, endüstriyi, dünyanın nereye doğru evrildiğini bilimsel gerçeklikler ışığında topluma o kadar güzel aktarıyor ki, bu bilgilerden yararlanmayı öğrencilerimin de öğrenmesi gerekiyor.  Haftanın bir saatini, serbest okuma saatinde, dergideki makalelerin değerlendirmesini yapmak üzere ayıracağım. Kim bilir, belki de birkaç öğrencimin "aklını çelebilirim." Sonra, şu şu bayiye, şu kadar adet her hafta gönderebilir misiniz, diye ekledi. Çocuklara pahalı gelmez mi diye sorduğumda yanıtı şöyle oldu: çocuklar bilimin, bilginin değerini anlamak ve öğrenmek zorundalar. Her gün abur cubur için harcadıklarının küçük bir kısmını bu dergiyi almaya da ayırabilirler.”

Cumhuriyet’i kuranların o günkü değerlerinden hayli uzaklaştığımız bu dönemde Yılmaz öğretmen ve onun gibi eğitimcilerin varlığı ne kadar önemli.. Yılmaz öğretmenlerin çoğalması umuduyla...