Dünya Standartlar Günü 2019

Melih Baş Y
Dünya Standartlar Günü 2019

Dünya Standartlar Günü (DSG), her yıl 14 Ekim’de ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ve ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) üyeleri tarafından kutlanır. Bu kutlamanın amacı dünyadaki bir çok uzmanın gönüllü olarak geliştirdikleri uluslararası standartlar olarak adlandırılan teknik sözleşmeler konusundaki ortak çabaları onurlandırmaktır.

Uluslararası standartların yardımıyla uluslararası ticarette ortaya çıkan teknik engeller yok edilebilmektedir. Sanayi devrimi sonrası kritik bir hale gelen dünya standartlarının uygulanması kapsamında ilk uluslararası standart 1906’da oluşturuldu. Standartların oluşturulmasındaki patlama ISO’nun kurulmasıyla 20. yüzyılın ortasından sonra oldu. 14 Ekim 1946’da Londra’da bir konferans yapıldı ve ISO’nun kurulması bu konferansta düşünüldü.

DSG’nin amacı

DSG’nin amacının sektörler, tüketiciler, yasa koyucular ve hükümetler arasında uluslararası ekonomi için standardizasyonun önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. DSG’yi kutlayan üye ülkeler yaşamak için daha iyi bir yer yapabilme yarışında olduklarını doğrulamış oluyorlar.


DSG’nin tarihçesi

1970’den beri DSG dünyada çeşitli yöntemlerle (seminerler, gösteriler, konferanslar, TV ve radyo söyleşileriyle kutlanmaktadır. Hatta kimi ülkelerde 14 Ekim’e yakın tarihlerde Dünya Standartlar Haftası olarak bile kutlanabilmektedir.

DSG’nin ana temaları (2011-2018)

2011’den bu yana oldukça önemli ve ilginç ana temalar belirlenmiş, şöyle ki;

Uluslararası Standartlar- Güveni küresel olarak oluşturmak (2011) / Daha az atık, daha iyi sonuçlar: Standartlar etkinliği arttırır (2012) / İşte ve oyunda dünya için standartlar (2013) / Oyun sahasında standartların düzeyi (2014) / Standartlar: Ortak bir dil (2015) / Standartlar güven inşa eder (2016) / Standartlar kentleri daha akıllı (şık) yapar (2017) / Uluslararası Standartlar ve Dördüncü Sanayi Devrimi (2018)

DSG’nin 2019 ana teması 

Video, ifadenin çağdaş bir aracıdır. Teknolojide gelişmeler dünyamızı değiştirdi, eğlencede devrim yaratıyor, arkadaşları ve aileleri küresel olarak bağlantılıyor, iletişim deneyimlerimizi zenginleştiriyor, sağlık bakımında ve eğitimde temel gelişmeleri olanaklı kılıyor.

Son on yıllardaki yenileşimler (inovasyonlar) video kalitesinde dev bir sıçrama sağladı. Videolar daha ulaşılabilir hale geldiler, dünya çapında insanların hikayelerini paylaşmada, resimlerini hareketlendirmede yardımcı oldular. Videolardaki hem karmaşıklaşma ve hem de ulaşılabilirlik kazançları uluslararası standartların üzerine inşa ediliyor. Bu standartların oluşmasında ISO, IEC ve ITU birlikte çalışıyorlar. Video sıkıştırmanın bir sonraki kuşağında yatırımların getirisinin artması bekleniyor. Videoların kaydı ve okunmasındaki teknolojik kolaylıklar ölçek ekonomisi sağlayacak, yeni video uygulamaları ve hizmetleri olanağı sunacak ve pazar büyüyecek.

Sonuç

Standartlar temel olarak üretimin yeri değişse bile, ürünlerin aynı kalite ve standartlarda olmasını sağlar. Bu küresel çapta güven ve performans sunumuna yol açar. Bunun sağlanmasının yolu da hem kamusal (hükümet kurumları, örnekse TSE vb.) hem de özel sektör kurumlarının işbirliğinden geçmektedir. Yararları da hem tüketicilere hem üreticilere hem de kamuya olacaktır.

Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili standarda da bakalım. Sürdürülebilirlik bir organizasyonun toplumsal ve ekolojik olumsuz etkilerini azaltırken ticari olarak başarılı bir şekilde faaliyetlerine nasıl devam edebileceğidir.

ISO 20121:Etkin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri Standardı kuruluşların tüm yönetim döngüsü içinde sürdürülebilirliğini geliştirmek amaçlı gönüllü bir standarttır. Standart yönetim sistemlerinde sürdürülebilir ve çalışan bir sistemi amaçlamıştır. Bir etkinliğin olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını ele alır.

Ayrıca ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre), ISO 45001 (iş sağlığı ve güvenliği), ISO 26000 (Sosyal sorumluluk) başta olmak üzere kimi standartlar bu bağlamda ele alınmalıdır.

Sahi İngilizlerin niye diğer ülkelerden farklı standartlar uygulayageldiğini merak etmiş miydiniz? Sömürgecilik için bir araç olarak kullanmış olmasınlar, kim bilir?

Melih Baş


Melih Baş